Despre Teodora Arteni

Teodora Arteni este membru titular cu drepturi depline a Baroului București din anul 2000. Este specializată în Drept Civil și Comercial, fiind  absolventa Facultătii de Drept, promoţia 1999.

Teodora Arteni este o avocată, care de peste 20 ani ajută oameni asemeni dvs. să iși caute și să iși gasească dreptatea în instanță, în București. Practica sa include, dar nu se limitează la: obținere / redobândire cetățenie română, procese de divorț, partaj, încredințare minori, litigii civile de orice natură.

Casa noastră de avocatură oferă reprezentare în vederea obţinerii sau redobândirii cetăţeniei  române. Totodată, avocaţii noştri se ocupă de obţinerea actelor de stare civilă, precum şi orice alte acte pentru completarea dosarului de obţinere a cetăţeniei române. Asigurăm reprezentare la completarea, depunerea şi ridicarea dosarului.

Avocaţii nostri pot acorda sprijin oricăror nelămuriri în ceea ce priveşte desfacerea căsătoriei şi efectele acesteia precum şi în realizarea partajului, în cazul în care este necesar.

Totodata, avocaţii nostri se ocupă de asistarea şi reprezentarea clientilor în faţa instanţelor de judecată, în procesele de divorţ în orice instanţă, realizarea şi introducerea cererilor de divorţ la instanţele competente, întocmirea acţiunilor şi susţinerea proceselor pentru partajarea bunurilor  comune din căsătorie, elaborarea de acţiuni pentru încredinţarea copiilor minori rezultaţi din căsătorie, stabilirea pensiei de întreţinere, identificarea bunilor comune obţinute în timpul  căsătoriei şi orice alte activităţi ce sunt de competenţa avocaţilor în ceea ce priveşte partajul.

Consulta avocatul online